Gerinamos sulaikytų užsieniečių buities sąlygos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM (toliau – VSAT) įgyvendina investicinį projektą Nr. EGF13/3.1.4-1.4 „Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų, priimtų į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą, apgyvendinimo sąlygų gerinimas“. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga iš Europos grąžinimo fondo 2013 metų metinės programos lėšų.


Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB „Dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse“ nuostatas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių sulaikymo sąlygomis, iš UAB ,,Lietlieta“ nupirkta įvairių higienos ir sanitarijos prekių (muilo, šampūno plaukams, dantų pastos, skustuvų, skalbimo miltelių ir kt.) bendrai 1021,80 eurų sumai. Tokiu būdu užsieniečiai aprūpinti prekėmis, kurios užtikrina kokybiškesnes apgyvendinimo sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normą HN 61:2005 „Užsieniečių registracijos centras. Higienos normos ir taisyklės“.


Projektas atitinka EGF 2008–2013 m. daugiametėje programoje nurodytą prioritetą „Parama valstybėms narėms, kuriant grąžinimo valdymo strategiją“ ir nustatytą VSAT strateginio veiklos plano vieną iš uždavinių – užtikrinti į Užsieniečių registracijos centrą priimtų užsieniečių priežiūrą, išlaikymą ir išsiuntimą į kilmės šalį, užkirsti kelią nelegalios migracijos plitimui per Lietuvą.

Pranešimo tekstas.